EcoDriving

EcoDriving


En mycket väsentlig del av miljötänkandet vid bilkörning är körsättet. Därför har vi genomgått en utbildning om EcoDriving. Vi kan därför utbilda om detta körsätt. Till vår hjälp har vi installerat en noggrann färddator i övningsbilen (se bild nedan). Med hjälp av denna kan man se den momentana bränsleförbrukningen och mycket annat. Man kan med egna ögon se och själv (och med vår hjälp) dra slutsatser hur körningen kan bli så ekonomisk och miljöanpassad som möjligt. Här kan du läsa mer om EcoDriving. 

Grön Trafikskola

Grön trafikskola är ett projekt som vi deltar i. Bakom projektet står föreningen Gröna bilister och Sveriges Trafikskolors Riksförbund (STR). Tanken med projektet är att minska bilisternas utsläpp per körd sträcka. Blivande körkortstagare får redan från början lära sig att köra ekonomiskt och miljömedvetet. Det krävs bara en liten ändring av körstil för att minska utsläppen. Vår natur är unik och den ska man vara rädd om. 

Följande länk går till Svenska Naturskyddsföreningens sida om Grön Trafikskola och denna länk till STR:s sida om Grön Trafikskola.

Miljöklassade övningsbilar

Vår övningsbil tillhör miljöklass 2005. Miljöklass 2005 är den klass av bilar som släpper ut minst föroreningar i luften. Vi övningskör med en Audi A3 Sportback. Audi satsar stora pengar på att få sina bilar så miljövänliga som möjligt. 
Piteå Trafikskola AB
Sundsgatan 33 D
941 32 Piteå

 
Epost:  info@piteatrafikskola.se

Telefon: 0911 - 158 81
Mobil: 070-246 31 38